Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Origin Dollar: Tích hợp vào Yearn.Finance & Oracle của Chainlink

Những bước đi mới nhất của Origin sẽ giúp chúng tôi tiến thêm một bước trong việc thực hiện sứ mệnh biến OUSD trở thành phương tiện dễ nhất và tiết kiệm chi phí nhất để đạt được lợi nhuận trong DeFi.
Amber avatar
social
5 min read
Published Dec 10 2021
Updated Oct 02 2023
Amber media