Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Origin Protocol hợp tác với 888 - Nhà sưu tập lớn trong mảng NFT

Origin Protocol đang hợp tác với 888 - một trong những nhà đầu tư và truyền bá NFT sung mãn nhất của blockchain với dự án mới nhất của họ là 888 Inner Circle. 
Amber avatar
social
5 min read
Published Jan 03 2022
Updated Oct 01 2023
Amber media