Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích mô hình hoạt động của dự án Serum

Phân tích cơ chế hoạt động từng sản phẩm của Serum bao gồm: Serum DEX, GUI sharing, Pools để hiểu hơn về ý tưởng: Mọi giá trị đều đổ về Serum!
Amber avatar
Duy Nguyen
12 min read
Published Jul 03 2021
Updated Jun 08 2023
Amber media