Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Pools - Nền tảng thực sự trong DeFi và Case Studies Serum (SRM)

Bài viết tìm hiểu về pools và phân tích về pools trong hệ sinh thái Serum.
Amber avatar
Duy Nguyen
13 min read
Published Mar 24 2021
Updated Jun 06 2023
Amber media