Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Mô hình hoạt động Wonderland (TIME) - Có phải Olympus DAO thứ 2?

Wonderland là bản fork của Olympus trên Avalanche. Cùng Coin98 phân tích mô hình Wonderland và so sánh 2 dự án này nhé!!!
Amber avatar
vidang
15 min read
Published Oct 25 2021
Updated Apr 08 2023
Amber media