Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích On-chain No.13 - DUCK - Top holders vẫn giữ chặt token

Bài viết này cung cấp thông tin phân tích On-chain về sản phẩm của Unit Protocol và token DUCK.
Published Apr 10 2021
Updated Sep 29 2023
6 min read
Amber media