Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích On-chain No.22 - Hakka Finance (HAKKA)

Bài viết phân tích tình hình hiện tại của HAKKA dựa trên các dữ liệu on-chain và những việc nên làm của Ping Chen - Founder dự án.
Published Apr 18 2021
Updated Sep 29 2023
8 min read
Amber media