Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích On-chain Near Protocol (NEAR) #2 - NEAR khi thị trường đỏ lửa

Cùng phân tích những dữ liệu on-chain của NEAR trong tình hình thị trường đỏ lửa xem hệ sinh thái này bị ảnh hưởng như thế nào nhé!
Published May 25 2021
Updated Sep 29 2023
9 min read
Amber media