Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

7 dự án nổi bật trong "Hack the Rainbow" Hackathon của Near

Hack the Rainbow được tổ chức với mục tiêu chính là tập trung xây dựng cầu nối giữa Ethereum và Near. Đâu là 7 cái tên nổi bật?
Published Apr 22 2021
Updated Dec 13 2023
6 min read
Amber media