Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phát triển thế giới hoàn toàn phi tập trung trên hệ sinh thái NEAR

Hệ sinh thái NEAR đang phát triển theo cấp số nhân và hướng đến mục tiêu trở thành một hệ sinh thái hoàn toàn phi tập trung. Họ đã, đang và sẽ làm điều đó như thế nào?
Amber avatar
support
10 min read
Published Nov 25 2021
Updated Jan 22 2024
Amber media