Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Tác phẩm của Picasso được mở bán dưới dạng NFT trên Origin Protocol

Một trong những tác phẩm bằng gốm chưa từng được công khai của họa sĩ Tây Ban Nha nổi tiếng Pablo Picasso đang được những người thừa kế của ông lên kế hoạch mở bán dưới dạng NFT trên nền tảng Origin Protocol. Tác phẩm này được chia thành 1010 mảnh NFTs. 
Amber avatar
social
3 min read
Published Feb 03 2022
Updated Oct 02 2023
Amber media