Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Parachain Lease Offering (PLO) là gì? Ưu nhược điểm của PLO

Parachain Lease Offering (PLO) là quá trình KSM của cộng đồng đóng góp sẽ được trả lại cho họ khi quá trình thuê Parachain kết thúc.
Amber avatar
vinhvo
5 min read
Published May 24 2021
Updated Apr 23 2023
Amber media