Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Kusama Parachain Auction sắp Launch, hàng loạt LTO ra mắt

Polkadot Panorama #18 tuần này nổi bật với các thông tin về việc Kusama Parachain Auction sắp Launch và hàng loạt LTO ra mắt.
Published May 18 2021
Updated Sep 28 2023
5 min read
Amber media