Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Parachain Launch thành công trên Kusama, nhiều dự án gọi vốn đấu giá Parachain slot

2 thông tin nổi bật trong Polkadot Panorama #19 tuần này là: Parachain Launch thành công trên Kusama, nhiều dự án huy động vốn để tham gia đấu giá Parachain slot.
Published Jun 08 2021
Updated Sep 28 2023
3 min read
Amber media