Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Polygon Network: Tổng quan hệ sinh thái DeFi (P2)

Tiếp nối phần 1, phần 2 sẽ chia sẻ tổng quan về một số điểm nổi bật trong hệ sinh thái DeFi trên hệ sinh thái Polygon.
Amber avatar
vinhvo
Published Mar 22 2021
Updated Jul 11 2023
5 min read
Amber media

Related Posts