Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Dex và Lending & Borrowing trên Polygon phát triển mạnh

Polygon Panorama #02 tuần này nổi bật với thông titn về việc nhiều chỉ số trên Polygon đạt ATH, bên cạnh đó sự phát triển mạnh của Dex và Lending & Borrowing.
Amber avatar
vinhvo
3 min read
Published Jun 14 2021
Updated Apr 08 2023
Amber media