Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích mô hình hoạt động 0x (ZRX) - Cần thay đổi để phát triển

0x có những thành phần nào bên trong? Cùng phân tích mô hình hoạt động của 0x để xem cách các thành phần tạo ra giá trị cho 0x như thế nào!
Published Jun 05 2021
Updated Feb 16 2023
13 min read
Amber media

Related Posts