Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Polygon ra mắt Polygon Supernet & quỹ hệ sinh thái 100 triệu USD

Phân tích các sự kiện, tin tức nổi bật trên hệ sinh thái Polygon tuần 19: ra mắt Polygon Supernet và gói quỹ 100 triệu USD, DAU duy trì trên 300,000 address và người dùng.
Amber avatar
vinhvo
4 min read
Published May 17 2022
Updated Mar 03 2023
Amber media