HomecaretCoins & Tokens

Polywhale (KRILL) là gì? Toàn tập về tiền điện tử KRILL

Đăng bởi Vinh Vo vào 03 tháng 5 2021

Polywhale (KRILL) là gì?

Polywhale (KRILL) là một DeFi platform được xây dựng trên Polygon, với nhiều tính năng như Yield farming, Lottery, Yield Aggregator, Leveraged Yield Farming.

Điểm nổi bật của Polywhale (KRILL)

Concept chính của Polywhale là tạo ra nhiều sản phẩm, khuyến khích người dùng sử dụng sản phẩm bằng cơ chế lạm phát token. Phí thu được từ các sản phẩm của Polywhale sẽ dùng để buy back & burn với mục tiêu là cân bằng cung cầu của KRILL.

Các tính năng hiện tại trên Polywhale:

 • Yield farming: Kiếm KRILL bằng cách staking Quickswap LP Token hoặc trả ít phí (4 - 10%) để staking các token được cho phép.
 • Burn mechanisms: 75% pool fee được dùng để Buy Back KRILL trên thị trường & burn.

Các tính năng sắp có trên Polywhale:

 • The Whale Lottery.
 • The Whale Launchpad.
 • Whale NFTs.
 • Yield Aggregator.
 • Leveraged Yield Farming.

Hiểu thêm về Yield Farming với bài viết: So sánh: Lãi ngân hàng với Yield Farming

Thông tin Token Polywhale (KRILL)

Key Metrics Sienna

 • Token Name: KRILL Token.
 • Ticker: KRILL.
 • Blockchain: POS chain (polygon).
 • Token Standard: Updating...
 • Contract: 0x05089C9EBFFa4F0AcA269e32056b1b36B37ED71b
 • Token type: Governance + Utility.
 • Total Supply: Unlimited.
 • Circulating Supply: 426,802 KRILL (3, May 2021).

Token Allocation

Lạm phát hiện tại của mạng là 1 KRILL/block:

 • 90% được phân chia cho các yield farming pool + staking pool và các sản phẩm trong tương lai của Polywhale.
 • 10% sẽ được gửi đến địa chỉ của nhà phát triển (partnership & developer funds)

Token Sale

polywhale là dự án Fair Launch.

Tỷ giá KRILL hôm nay

Token Release Schedule

Hiện tại, KRILL được mint ra từ lạm phát mạng không khóa (lưu hành 100%).

Token Use Case

 • Yield farming Reward: KRILL được dùng làm phần thưởng để khuyến thích thanh khoản hoặc khuyến khích người dùng sử dụng sản phẩm của Polywhale.
 • Platform Fees cho một số các sản phẩm của Polywhale (Buyback & burn).
 • Governance (sẽ được thực hiện ở giai đoạn sau): KRILL holders có thể tham gia voting các đề xuất trên mạng.

Cách kiếm và sở hữu KRILL Token

Hiện tại có 2 cách để người dùng có thể sở hữu KRILL:

 • Tham gia farming (farming pool + staking pool).
 • Mua KRILL trên các sàn giao dịch.

Ví lưu trữ & sàn giao dịch KRILL Token

Lưu trữ KRILL trên ví Coin98 Wallet

KRILL là token được tạo ra trên POS chain (Polygon), Coin98 Wallet hiện chưa hỗ trợ chain này.

Hiện tại người dùng có thể lưu trữ KRILL trên các ví hỗ trợ POS chain như Metamask.

Giao dịch KRILL

Hiện tại, người dùng có thể giao dịch KRILL trên Quickswap.

Roadmaps & Updates

Q2 - Q3/2021

 • The Whale Lottery.
 • The Whale Launchpad.
 • Whale NFTs.
 • Yield Aggregator.

Q4/2021

 • Leveraged Yield Farming (sử dụng mô hình của Alpha Homora).

Đội ngũ dự án, nhà đầu tư & đối tác

Đội ngũ dự án

Updating...

Nhà đầu tư

Updating...

Đối tác

Updating...

Similar projects

 • Pancake

Website dự án: Polywhale

#Polygon #KRILL #Polywhale

Bạn là người mới, muốn học đầu tư Crypto từ đầu để có kiến thức nền tảng?

Học tại đây

Vinh Vo

If you want get more, you become More!

back to top