Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Top dự án Real World Assets (RWAs) nổi bật

Tương tự như DeFi Stack, Real World Assets cũng bao gồm nhiều mảng ghép để hình thành nên thị trường hoàn chỉnh. Bài viết dưới đây sẽ phân loại một số dự án RWAs nổi bật.
Amber avatar
Jack Vĩ
19 min read
Published Feb 14 2023
Updated Jun 07 2023
Amber media