Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Dòng tiền tiếp tục đổ về Solana - DefiLand, Solrazr gọi vốn thành công

Top 10 thương vụ gọi vốn tuần qua cho thấy dòng tiền vẫn tiếp tục đổ về hệ Solana với DefiLand, Solrazr, Sypool Protocol. Chi tiết tại đây!
Amber avatar
vidang
7 min read
Published Sep 11 2021
Updated Oct 04 2023
Amber media