Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Anh chạy Grab vốn 0 đồng ăn kèo retro $14K: “Càng cố gắng càng may mắn”

Duy Nguyễn mới bước chân vào thị trường từ giữa năm 2020 với số vốn gần như 0 đồng. Sau một năm, Duy đã đổi hoàn toàn vị thế của mình!
Amber avatar
writer.c98
Published Nov 15 2021
Updated Apr 10 2023
13 min read
Amber media

Related Posts