Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Những rủi ro cần biết khi muốn trở thành LP của các AMM

Bài viết giúp anh em nhận ra những rủi ro dành cho LP khi cung cấp thanh khoản cho AMM như Uniswap.
Amber avatar
Khang Kỳ
4 min read
Published Nov 29 2020
Updated Jun 07 2023
Amber media