Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Saturn Money - Đưa người dùng truyền thống vào DeFi

Sắp tới đây, hệ sinh thái Terra sẽ ra mắt Saturn Money. Saturn Money là gì và sẽ đóng vai trò như thế nào trong hệ sinh thái Terra?
Published Apr 01 2021
Updated Apr 10 2023
6 min read
Amber media