Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Snowball (SNOB) là gì? Toàn tập về tiền điện tử SNOB

Snowball (SNOB) là gì? Snowball là một Dapp trên Avalanche. Vậy điểm nổi bật của Snowball là gì? Các thông tin về token SNOB như thế nào?
Published May 16 2021
Updated Oct 19 2022
9 min read
Amber media