Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hệ Solana khuấy đảo thị trường gọi vốn với Burnt Finance, Hubble & Metaplex

Điểm lại 10 thương vụ đầu tư nổi bật trong tuần 3/2022 cùng các thông tin cơ bản và mục tiêu phát triển của dự án.
Amber avatar
hieunguyen
13 min read
Published Jan 23 2022
Updated Oct 04 2023
Amber media