Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Các quỹ lớn bắt đầu rót vốn đến dự án thuộc hệ sinh thái Solana

Solana Panorama #10 nổi bật với các thương vụ rót vốn từ các quỹ lớn như DeFi Alliance, Alameda Research,... vào các dự án trên hệ. Cùng tìm hiểu thêm tại đây.
Published May 31 2021
Updated Jul 04 2023
5 min read
Amber media

Related Posts