Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Solana Panorama #19 | SRM mở khóa - Tốt hay xấu cho giá token?

Serum (SRM) sắp mở khóa token nhưng sẽ không phải là một lượng lớn token một lúc mà mở khóa dần. Dòng tiền VCs đang ở rất nhiều trên Solana.
Amber avatar
Duy Nguyen
Published Aug 02 2021
Updated Sep 28 2023
6 min read
Amber media

Related Posts