Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Solanium (SLIM) là gì? Toàn tập về tiền điện tử SLIM

Solanium là gì? Tìm hiểu về điểm nổi bật của dự án DeFi Station trên Solana và thông tin chi tiết về tokenomics của SLIM token tại đây!
Amber avatar
Jack Vĩ
6 min read
Published May 06 2021
Updated Dec 03 2023
Amber media