Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Solana “sập cầu dao” trong 17 tiếng, không có tổn thất về tài sản

Mạng Solana bị "sập cầu dao" trong 17 tiếng, dù không có tổn thất tài sản nhưng sự cố này phần nào cho thấy sự mong manh của thị trường crypto.
Amber avatar
solanavietnam20
5 min read
Published Sep 23 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media