Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Sự trở lại của NFT: Sorare và Dapper Labs gọi vốn gần 1 tỷ USD

NFT cho thấy sức nóng của mình thông qua 4 thương vụ gọi vốn, trong đó nổi bật với Sorare và Dapper Labs với số tiền đầu tư lên đến 1 tỷ USD.
Amber avatar
vidang
9 min read
Published Sep 25 2021
Updated Oct 03 2023
Amber media