Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

SSV Network (SSV) là gì? Toàn tập về tiền điện tử SSV

Trong không gian Ethereum, hoạt động staking token dựa vào thuật toán PoS (Proof of Stake) dần phát triển hơn. Cơ chế PoS khuyến khích người dùng củng cố mạng lưới blockchain để đổi lấy phần thưởng và tạo ra thu nhập thụ động bằng việc stake. SSV Network được ra mắt với mục tiêu cho phép mọi người staking dễ dàng hơn, cũng như hỗ trợ các Validator trong mạng lưới Ethereum.
Amber avatar
hangduong
8 min read
Published Feb 24 2023
Updated Feb 26 2023
Amber media