Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

SNX Roadmap 2021 - Synthetix kẻ đi đầu ở thị trường tiềm năng bậc nhất

Synthetix 2021 - Kẻ đi đầu ở thị trường tiềm năng bậc nhất. Bài viết về tham vọng to lớn của dự án top đầu Synthetix trong 2021.
Published Jan 12 2021
Updated Jul 13 2022
11 min read
Amber media