Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Đợt tăng giá tiếp theo sẽ bắt nguồn từ Trung Quốc?

Các thông tin tích cực về quy định và kinh tế của quốc gia tỷ dân đã tác động đến quyết định đầu tư của nhiều nhà đầu tư. Từ đó, tạo ra một cơn sốt coin/token liên quan đến Trung Quốc trong vài ngày gần đây.
Amber avatar
linhha
10 min read
Published Feb 20 2023
Updated Mar 01 2023
Amber media