thumbnail
Tapio Finance là giao thức synthetic asset trong mảng LSD, giúp cung cấp thanh khoản cho các liquid staking token (LSD) trên thị trường.

Vậy Tapio Finance là gì và có điểm gì nổi bật? Cùng tìm hiểu thêm các thông tin về dự án và token TAPIO ngay dưới đây!

Tapio Finance là gì?

Tapio Finance là giao thức tài sản tổng hợp (synthetic asset) trên blockchain Ethereum, nhằm cung cấp thanh khoản cho các liquid staking token (LST) và tạo ra lợi nhuận thực tế (real yield) cho người dùng thông qua tapETH. 

Liquid Staking Token là những token được tạo ra trên các giao thức Liquid Staking Derivatives bằng cách stake ETH.

website tapio finance
Website Tapio Finance: https://tapio.finance

tapETH là gì?

tapETH là một LP token được tạo ra (mint) bằng cách gửi các LST và ETH vào các pool thanh khoản trên Tapio Finance (như stETH-ETH, rETH-ETH…) mà không tốn phí, với mục đích tăng tính tiện ích, lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn của các LST token. 

tapETH được neo giá (peg) 1:1 với ETH. Khác với các cặp LP token thông thường, tapETH vẫn hoạt động như một tài sản độc lập, tức là người dùng có thể sử dụng tapETH để swap, staking, farming, lending… trên các ứng đụng DeFi khác.

Thông qua tapETH, Tapio Finance đóng vai trò là trung tâm thanh khoản giữa các giao thức liquid staking derivative (LSD) và dApp, cho phép người dùng:

 • Cung cấp thanh khoản cho các LST token để mint tapETH.
 • Sử dụng tapETH để tham gia vào các hoạt động DeFi trên dApp.
mint tapeth trên tapio
Gửi LST và ETH vào Tapio để mint tapETH

Điểm nổi bật của Tapio Finance

Tapio Finance đặt trọng tâm vào việc cung cấp cho người dùng lợi nhuận thực, tính ổn định, bảo mật và khả năng tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Cung cấp Real Yield cho người dùng

Tapio Finance cung cấp lợi nhuận thực tế (real yield) cho người dùng khi hold tapETH, bao gồm:

 • Phần thưởng staking: Tapio tích lũy phần lợi nhuận được tạo ra từ LST của các giao thức LSD và chuyển đổi thành tapETH, cho phép người dùng claim tapETH như phần thưởng khi tham gia staking
 • Phí giao dịch: Một phần phí giao dịch giữa các LST và ETH sẽ được thưởng cho người dùng dưới dạng tapETH.
 • Phí redeem: Người dùng muốn redeem tapETH thành ETH hoặc LST cần phải trả phí redeem. Phí này sẽ được phân phối lại cho các holder tapETH.
 • Phí khác: Các loại phí khác dựa trên các tính năng mà Tapio sẽ phát triển trong tương lai.

Tối ưu hiệu quả sử dụng vốn cho LST

Sau khi stake ETH trên các giao thức LSD và nhận LST, người dùng có thể sử dụng Tapio để tối ưu hiệu quả sử dụng vốn cho các LST này bằng nhiều cách, ví dụ cụ thể như sau:

 • Cung cấp thanh khoản cho các pool LST/ETH trên Tapio để mint tapETH và nhận phần thưởng staking và phí swap, redeem.
 • Dùng tapETH để tham gia vào hoạt động DeFi trong các dApp khác để kiếm thêm lợi nhuận, ví dụ như thế chấp tapETH để mint stablecoin trong một giao thức bất kỳ.
 • Lúc này tapETH sẽ mang lại cho người dùng 2 nguồn lợi nhuận, bao gồm phần thưởng ban đầu từ Tapio và phần thưởng thêm từ giao thức mint stablecoin.
 • Stablecoin được mint dựa trên tapETH có thể được sử dụng theo nhiều cách để tiếp tục tích lũy lợi nhuận cho người dùng, ví dụ như cung cấp thanh khoản, stake, lend...

Như vậy, từ việc sở hữu ETH và LST ban đầu, người dùng có thể tạo ra thêm nhiều nguồn lợi nhuận thông qua tapETH, giúp tăng tính linh hoạt và hiệu quả sử dụng vốn cho tài sản của người dùng.

Cơ chế ổn định giá cho các LST

Thông thường, tỷ lệ hoàn hảo cho các pool LST/ETH trên Tapio là 50/50. Tuy nhiên, hãy xét ví dụ sau để làm rõ về cơ chế ổn định giá cho LST của Tapio:

Một cá voi bất ngờ rút lượng lớn thanh khoản ETH ra khỏi pool stETH/ETH, gây mất cân bằng thanh khoản trong pool và tạo ra trường hợp “quá cung” đối với stETH.

Giả sử tỷ lệ pool stETH/ETH lúc này là 75/25.

Tapio sẽ kích hoạt cơ chế ổn định giá như sau:

 • Giảm giá stETH bằng cách cho phép người dùng redeem tapETH để nhận lại nhiều stETH hơn (đồng nghĩa với việc swap 1 ETH với nhiều stETH hơn).
 • Tăng giá ETH bằng cách cho phép người dùng mint được nhiều tapETH hơn trên số lượng ETH mà họ gửi vào. 

Cơ chế này khuyến khích việc rút stETH ra và gửi ETH vào pool, giúp thanh khoản của 2 token trong pool quay lại tỷ lệ cân bằng và nhờ đó ổn định giá LST.

cơ chế ổn định giá tapio
Cơ chế ổn định giá của Tapio Finance

Token Tapio Finance là gì?

Tapio Finance có 2 loại token là TAPIO và veTAPIO.

TAPIO token

TAPIO là đồng native token của dự án, được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Quản trị giao thức Tapio, xác định các loại phí, bỏ phiếu để phân bổ phần thưởng cho các dự án DeFi.
 • Phần thưởng cho người dùng khi sử dụng tapETH trên Tapio và các ứng dụng DeFi khác.
 • Chia sẻ một phần phí trong treasury của Tapio cho những người khóa TAPIO.
 • Chia sẻ doanh thu và phân bổ TAPIO token cho các giao thức DeFi có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Tapio.

veTAPIO token

veTAPIO là token quản trị của dự án. Người dùng có thể nhận được veTAPIO khi khóa (lock) TAPIO. Khóa càng lâu thì số lượng veTAPIO nhận được càng nhiều, thời gian khóa tối đa là 4 năm. 

veTAPIO có thể được dùng để:

 • Bỏ phiếu các đề xuất liên quan đến quản trị dự án.
 • Stake để gia tăng lợi nhuận cho tapETH dưới dạng TAPIO token.
 • Bỏ phiếu để phân bổ phần thưởng TAPIO cho các giao thức DeFi.

Lộ trình phát triển & Cập nhật

 • Khởi chạy Testnet.
 • Khởi chạy Mainnet: rETH, stETH, tích hợp các ứng dụng DeFi.
 • Phát triển tính năng thế chấp tapETH.
 • Mở rộng sang các Layer 2.
 • Tích hợp thêm nhiều LST: sfrxETH, swETH, cbETH, lsETH.
 • Phát triển các pool Multi-chain trên Tapio.
 • Mở rộng sang các chain EVM.
 • Mở rộng sang các blockchain khác (như Solans, Dotsama…)

Đội ngũ dự án, Nhà đầu tư & Đối tác

Đội ngũ dự án

Hiện chưa có thông tin về đội ngũ dự án. Coin98 sẽ cập nhật ngay khi có thông báo mới nhất từ Tapio.

Nhà đầu tư & Đối tác

Tapio Finance được đầu tư bởi nhiều VC lớn và uy tín trong thị trường crypto, có thể kể đến Polychain Capital, Arrington Capital, Spartan Capital, Hypersphere…

nhà đầu tư đối tác tapio finance
Nhà đầu tư & đối tác của Tapio Finance

Dự án tương tự

unshETH (USH): Giao thức làm về mảng Liquid Staking Derivatives (LSDs) trên Ethereum, cho phép người dùng kiếm lợi nhuận bằng cách stake ETH và các token LSD để tạo ra unshETH.

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment