Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Tapio Finance (TAPIO) là gì? Giao thức tài sản tổng hợp LSD Token

Tapio Finance là giao thức synthetic asset trong mảng LSD, giúp cung cấp thanh khoản cho các liquid staking token (LSD) trên thị trường.
Amber avatar
Vy Bùi
6 min read
Published Jun 09 2023
Updated Jul 18 2023
Amber media