Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Terra và quỹ Luna Foundation Guard 1 tỷ đô: Liệu có bất kì sự bùng nổ nào?

Sự kiện nổi bật trên Terra tuần qua: Quỹ Luna Foundation Guard huy động được 1 tỷ đô tiền dự trữ Bitcoin, lãi suất trên Anchor Protocol có thật ổn định, và nhiều tin tức quan trọng khác.
Amber avatar
vycao
Published Mar 02 2022
Updated May 19 2023
11 min read
Amber media

Related Posts