Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Triết lý đầu tư của Delphi Ventures

Tom Shaughnessy, Quản lý cấp cao tại Delphi Digital & Delphi Ventures, sẽ chia sẻ về cách quỹ này nghiên cứu, tìm kiếm dự án mới.
Published Mar 02 2021
Updated Sep 12 2023
7 min read
Amber media