Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Crypto Investment By Sector: Investment thesis

Bài viết giới thiệu cách đầu tư được các quỹ lớn áp dụng: dàn trải theo hướng trung & dài hạn, tập trung vào từng Sector cụ thể.
Amber avatar
vinhvo
9 min read
Published Dec 15 2020
Updated Jul 29 2022
Amber media