Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Token Float và những vấn đề hiện nay

Nên đầu tư những dự án có Market Cap nhỏ nhưng Fully Diluted Cap lại cao không? Tại sao các dự án gần đây lại có tỷ lệ Token Float thấp?
Amber avatar
vidang
Published Mar 02 2021
Updated Jul 13 2022
8 min read
Amber media

Related Posts