Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Top 6 dự án mạng xã hội nổi bật đang xây dựng trên NEAR

Tháng 10/2021, NEAR đã khởi động quỹ tài trợ sáng kiến hệ sinh thái toàn cầu trị giá 800 triệu USD để giúp các dự án xã hội, ứng dụng DeFi, NFT marketplace và các lĩnh vực khác tham gia vào blockchain và xây dựng trên NEAR.
Amber avatar
support
11 min read
Published Dec 23 2021
Updated May 23 2023
Amber media