Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Tribal (TRIBL) là gì? Toàn tập về tiền điện tử TRIBL Token

Tribal là gì? Nắm giữ TRIBL mang lại lợi ích gì cho người dùng? Tìm hiểu thêm các thông tin về tokenomics, đội ngũ dự án, đối tác và roadmap của Tribal tại đây!
Amber avatar
trangtran.c98
5 min read
Published Mar 16 2022
Updated Jul 20 2023
Amber media