Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Future Finance (FTR) là gì? Toàn tập về tiền điện tử FTR

Future Finance là gì? Tìm hiểu thêm về các điểm nổi bật của dự án Future và thông tin chi tiết về tokenomics của FTR token ngay!
Amber avatar
Khang Kỳ
5 min read
Published Sep 10 2021
Updated Jul 20 2023
Amber media