Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

TRON phát động DeFi Hackathon tổng trị giá 10 triệu đô

Hackathon DeFi 2021 của TRON là một phần của quỹ các chương trình phát triển doanh nghiệp DeFi trên hệ sinh thái TRON trị giá 120 triệu đô.
Published Mar 08 2021
Updated Jul 05 2023
8 min read
Amber media