Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Từ anh gia sư nghèo đến Crypto Holder lành nghề và cú x100 lần tài khoản

Trước đó, cuộc đời tôi cũng lên voi xuống chó giống như thị trường crypto mùa tăng đến mùa giảm. Và thế rồi một bước ngoặt xảy đến.
Amber avatar
writer.c98
12 min read
Published Oct 03 2021
Updated May 23 2023
Amber media