Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

TwoGap (TGT) là gì? Toàn tập về tiền điện tử TGT

TwoGap (TGT) là Utility Token của TwoGap, chuẩn bị được bán qua hình thức IEO trên sàn BitForex ngày 02/05/2019
Amber avatar
Viet
10 min read
Published May 19 2019
Updated Nov 28 2022
Amber media