Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Vertex Protocol là gì? Sàn phái sinh DeFi testnet trên Arbitrum

Vertex Protocol là gì? Tìm hiểu về cơ chế hoạt động và đặc điểm nổi bật của Vertex Protocol cùng thông tin chi tiết về tokenomics của VRTX Token!
Amber avatar
vytran
Published Mar 26 2023
Updated Nov 16 2023
6 min read
Amber media

Related Posts