Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Tường tận vụ tấn công DeFi tinh vi khiến Aave vướng phải nợ xấu

Cùng tìm hiểu vụ tấn công vào lỗ hổng trong việc cho vay của Aave của hacker đã tấn công Mango Markets.
Amber avatar
LilYang
16 min read
Published Dec 02 2022
Updated May 30 2023
Amber media