Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is Multichain? How does Multichain technology work?

What is Multichain? Why is it matter? What are its use cases in the crypto space? Let’s talk about it in this article. 
Amber avatar
trangtran.c98
5 min read
Published Apr 18 2021
Updated Jul 12 2023
Amber media