Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

0xAcid Protocol (ACID): Dự án LSD với mô hình Protocol Controlled Value

0xAcid Protocol là giao thức Liquid Staking Derivatives hoạt động trên mạng Arbitrum và Ethereum. Dự án hoạt động theo mô hình Protocol Controlled Value để tăng khả năng kiểm soát tính thanh khoản của mình.
Amber avatar
Vy Bùi
9 min read
Published Jun 12 2023
Updated Jul 18 2023
Amber media