Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Aave & Balancer hợp tác xây dựng Asset Manager cho Balancer V2

Balancer sẽ kết thân cùng Aave - một cái tên đứng đầu về market cap trong mảng DeFi lending/borrowing để cho ra mắt Asset Manager.
Published Mar 12 2021
Updated Jul 13 2022
9 min read
Amber media

Related Posts